Tuyển học viên tham gia lớp học tiếng Nhật của Ủy ban nhân dân quận Izumi

Lớp học tiếng Nhật dành cho người học trình độ sơ cấp đang sống tại quận Izumi. (tổng cộng 20 lần)

Thời gian: 10:00 ~ 12:00 vào các thứ năm từ ngày 5/9 ~ 30/1

Địa điểm: Tầng 1 của ủy ban nhân dân quận

Số lượng đăng kí: Tối đa 12 người

Lệ phí tham gia: 3000 Yên

Liên hệ・đăng kí: Từ ngày 13/8

Gửi đơn đăng kí (tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Việt) đến quầy tiếp tân Ủy ban nhân dân quận qua bưu điện, fax hoặc email. Ban phụ trách công việc của người dân quận (quầy tiếp tân 309, tầng 3)

TEL 045-800-2392 (tiếng Nhật) FAX 045-800-2507

Email: iz-tabunka@city.yokohama.jp

*YOKE hợp tác hỗ trợ cho hoạt động của lớp học tiếng Nhật ở Ủy ban nhân dân quận Izumi.


合同(ごうどう)泉(いずみ)区(く)役所(やくしょ)日本語(にほんご)教室(きょうしつ) 参加者(さんかしゃ)募集(ぼしゅう)

特集記事
近日公開予定
今しばらくお待ちください...
最新記事
アーカイブ
タグから検索
ソーシャルメディア
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square