Mời thị dân bóng chuyền World Cup

Lời mời dành cho tất cả thị dân đến xem đại hội nữ Yokohama【bóng chuyền World CupFIVB 2019

Thời gian: ngày 14/9 (thứ bảy) ~ 16/9 (thứ hai, ngày lễ) , 18/9 (thứ tư), 19/9 (thứ năm)

Trận đầu tiên bắt đầu từ 12:30, trận thứ hai bắt đầu từ 15:00, trận thứ ba bắt đầu từ 19:20

Địa điểm: Yokohama Arina (横浜(よこはま)アリ(あり)ーナ(な))

●Số lượng đăng kí: Mỗi ngày 100 người (50 cặp)

Lệ phí: Mời miễn phí

●Đăng kí: Từ ngày 1/8 (thứ năm) ~20/8 (thứ ba)

Tải và điền vào mẫu đơn được đăng trên trang chủ


ワ(わ)ールド(るど)カップバレ(かっぷばれ)ーボ(ぼ)ール(る) 市民招待(しみんしょうたい)

特集記事
近日公開予定
今しばらくお待ちください...
最新記事
アーカイブ
タグから検索
ソーシャルメディア
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square