Làm mới ① phiếu lên tàu xe phúc lợi đặc biệt ② phiếu sử dụng taxi phúc lợi -

Đối với phiếu ① sẽ được gửi bằng đường bưu điện thông thường, phiếu ② sẽ được gửi bằng thư gửi bảo đảm đến trước cuối tháng 8. Đối với trường hợp đăng kí lần đầu thì liên ljac với trung tâm bảo hiểm phúc lợi ở quận nơi đang sinh sống.

※ Về bản thảo thông tin chi tiết, xin hãy tham khảo ở nội dung trong mail.

Thông tin liên hệ:

Thiết đặt tổng đài chuyên dụng giải đáp trong khoảng thời gian từ ngày 23/8 ~ 20/9 từ 8:30~19:00

Tel: 045-330-0658 Fax: 045-683-7805


更新(こうしん)

①福祉(ふくし)特別(とくべつ)乗車券(じょうしゃけん)

②福祉(ふくし)タクシー(たくしー)利用券(りようけん)

特集記事
近日公開予定
今しばらくお待ちください...
最新記事
アーカイブ
タグから検索
ソーシャルメディア
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square