◆Tuyển người vào ở khu chung cư do thành phố quản lý

- 市営(しえい)住宅(じゅうたく)入居者(にゅうきょしゃ)募集(ぼしゅう)

Dự kiến tuyển cho 638 căn hộ, theo hình thức bóc thăm. Có điều kiện hạn chế về thu nhập và phân chia theo tuổi tác.

Thời gian cấp phát: Ngày 12/10 ~ 23/10

Thông tin đăng kí: + Thông tin chi tiết được ghi rõ trong tài liệu tuyển khảo sẽ được cấp phát tại trung tâm thông báo thị dân uỷ ban thành phố, ban tư vấn giao dịch công chúng thuộc trụ sở hành chánh quận hoặc góc dịch vụ hành chính v.v..

+ Có thể xem thông tin trên trang chủ: (từ sau ngày 25/9)

https://www.yokohama-kousya.or.jp/municipal/

Đối tượng: Người đăng kí phải là thành nhân (từ 18 tuổi trở lên) đang tại trú hoặc làm việc tại thành phố từ 6 tháng trở lên.

Thời hạn đăng kí: gửi đơn đăng kí chuyên dụng bắt đầu từ ngày 14/10 ~ 23/10

Thông tin liên hệ: 横浜(よこはま)市(し)住宅(じゅうたく)供給(きょうきゅう)公社(こうしゃ) 市営(しえい)住宅(じゅうたく)課(か)

Tel: 045-451-7777 Fax: 045-451-7769 (nghỉ làm việc vào thứ bảy chủ nhật, ngày lễ)

特集記事
近日公開予定
今しばらくお待ちください...
最新記事
アーカイブ