◆Nộp giấy khai báo tình trạng hiện tại của trợ cấp cho trẻ em-

児童(じどう)手当(てあて)の現状届(げんじょうとどけ)ご提出(ごていしゅつ)を

Thành phố đã gửi giấy khai báo tình trạng hiện tại đến người đang nhận trợ cấp cho trẻ em. Để tiếp tục nhận trợ cấp thì cần thiết phải nộp giấy khai báo tình trạng hiện tại hạn chót đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020 (thứ ba). Trong trường hợp quí vị muốn đến quầy tiếp tân của Ủy ban nhân dân quận để nộp thì vui lòng hãy xác nhận thời gian làm việc trước khi đến. Thông tin chi tiết xin xem ở trang:

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/oyakokenko/teate/teate/jite-genkyo.html ●Thông tin liên hệ: Ban Chi cấp tiền trợ cấp Phòng Trẻ em và Gia đình Cục Trẻ em thanh thiếu niênこども青少年局(せいしょうねんきょく)こども家庭課(かていか) 手当(てあて)給付係(きゅうふがかり)) Tel: 045-641-8411 Fax: 045-641-8412 Thời gian làm việc từ 9:00〜17:00

特集記事
近日公開予定
今しばらくお待ちください...
最新記事
アーカイブ
タグから検索
ソーシャルメディア
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square